• Moški kip
  • Abbondanza (Izobilje)
  • Moški kip
  • Abbondanza (Izobilje)
  • Moški kip
  • Ženski kip
  • Flora